6 ขั้นตอนสำหรับ OEM

6 ขั้นตอนสำหรับ OEM

ก้าวแรกของ OEM เริ่มต้นที่นี่!

✔ ผลิตในประเทศไทย
✔ โรงงานมีมาตรฐานรองรับ

STEP 1 | รับฟังความต้องการของลูกค้า

STEP 2 | ให้คำปรึกษาลูกค้า

STEP 3 | ทำการพัฒนาสูตรร่วมกัน

STEP 4 | ออกแบบบรรจุภัณฑ์และยื่นขอ อย.

STEP 5 I ผลิตสินค้า

STEP 6 | ส่งสินค้าถึงมือลูกค้า